Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen 

Hoe kan ik zien of een kamp reeds volzet is?

Als een kamp volzet is, vermelden wij op de website VOLZET bij het desbetreffende kamp. Dit betekent dat er geen plaats meer is en dat u enkel nog een plekje kan verzilveren op de reservelijst. U kunt via inschrijvingen in dat geval de optie RESERVELIJST aanduiden. Indien u wil weten hoeveel plaatsen er nog zijn voor een kamp dat nog niet volzet is, kan u ons best contacteren via info@pandavak.be.


Als ik op de reservelijst sta, wanneer weet ik of ik mee kan of niet?

Indien u op de reservelijst terechtkomt, laten wij jullie steeds weten hoeveel mensen nog voor jou staan op deze reservelijst. We contacteren je opnieuw van zodra er een plaatsje vrijkomt voor jullie zoon of dochter. Hierna wordt alsnog je inschrijving in orde gebracht. Of en wanneer dat zal gebeuren, is natuurlijk moeilijk te voorspellen.


Is er een korting voorzien wanneer meerdere kinderen uit één gezin op kamp gaan?

Voor meerdere kinderen per gezin voorzien we geen korting.


Kan ik een kamp in schijven betalen?

Mocht het bedrag te groot zijn om in één keer te betalen, mag u via mail navragen of u het bedrag in schijven mag betalen.


Zijn de kinderen verzekerd op kamp?

Ja, al de deelnemers aan onze kampen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Als er iets gebeurt op kamp, wordt er een verzekeringsformulier ingevuld. Er wordt bij de verzekeraar een dossier aangemaakt. Onze verzekeraar contacteert u daarna zelf om het dossier af te handelen. Je kind is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke spullen is PANDAvak niet aansprakelijk.


Kan PANDAvak mijn inschrijving annuleren?

In uitzonderlijke gevallen wordt PANDAvak genoodzaakt het desbetreffende kamp te annuleren. Je wordt hier uiteraard tijdig over ingelicht. PANDAvak beschikt over het recht een kamp te annuleren wanneer er te weinig inschrijvingen zijn of indien er voldoende ernstige elementen zijn die een normaal verloop voor het georganiseerde vakantiekamp in het gedrang kunnen brengen. PANDAvak gaat in dat geval samen met jou op zoek naar een leuk alternatief, zoals bijvoorbeeld kosteloos omboeken naar een andere kamp. Indien er in samenspraak geen alternatief wordt gevonden, wordt het betaalde inschrijvingsgeld teruggestort. Let op: Deze regel geldt enkel wanneer het kamp door PANDAvak wordt geannuleerd. Bij overmacht (Hierbij wordt onder meer gedacht aan natuurrampen, oorlogen, epidemieën, stakingen, gevallen van overmacht of gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisatoren vallen zoals contractbreuk vanwege kampplaatsen of de vervoerders) of een annulatie die buiten onze bevoegdheid ligt geldt onderstaande algemene voorwaarde.

Wanneer een kamp niet kan doorgaan door een oorzaak te wijten aan overmacht betaalt PANDAvak 90% van het totaalbedrag terug aan de ingeschrevene. Wanneer het totaalbedrag in schrijven wordt betaald en de ingeschrevene tot dan toe 10% van het inschrijvingsgeld heeft betaald, valt het binnen de rechten van PANDAvak vzw om deze 10% wegens overmacht af te houden. Een oorzaak te wijten aan bv. Covid-19 kan onderstaande zijn:


-de regering heeft kampen voor de doelgroep verboden

-de eigenaar van de kampplaats heeft aanwezigheid op de kampplaats voor de doelgroep verboden

-er zijn door besmetting te weinig begeleiders om de veiligheid van de kinderen te garanderen


In het eerste en tweede geval doen wij echter ons uiterste best om evenwaardige alternatieven aan te bieden. Zo werd in 2022 het Pretparkkamp in Duinrell verplaatst naar Bobbejaanland, omdat de eigenaar van de kamplaats of het vakantiepark de aanwezigheid op de kampplaats voor de doelgroep had verboden en werden door de opgelegde maatregelen van de regering betreffende buitenlandse zomerkampen, de kampen in Zweden en Hongarije verplaatst naar Frankrijk en Duitsland.


Kan ik met mijn vriendinnetje/vriendje in de groep?

Wie zich inschrijft voor een kamp kan steeds aanduiden bij wie je graag samen op de kamer zou slapen. Je vriend(in) moet wel deelnemen aan hetzelfde kamp en ongeveer even oud zijn. In de meeste gevallen wordt hiermee rekening gehouden. Wanneer er ecter een te groot leeftijdsverschil is, is de kans bestaande dat dit niet lukt.


Hoe zit het met kinderen die medicatie moeten nemen?

Het is belangrijk dat u bij de inschrijving of bij aanvang van het kamp meegeeft welke medicatie uw kind moet nemen. Het is dus van groot belang dat alles goed uitgelegd wordt, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan op kamp. Wanneer een kind nieuwe medicatie moet nemen, waarvan men als ouder nog niet op de hoogte was bij het inschrijven, dient dit via mail medegedeeld te worden aan de organisatie.


Mijn kind heeft speciale voeding nodig. Kan hij/zij meegaan op kamp met PANDAvak?

Ja, zolang we goed op voorhand ingelicht worden over de speciale voeding, is er geen enkel probleem. Alle nodige informatie kan je invullen op het inschrijvingsformulier.Bij elke inschrijving kan u de (voedsel)allergie en/of intolerantie van je kind noteren.


Wat als ik heimwee heb?

Veel tijd om heimwee te hebben is er niet. We doen ons uiterste best om uw kind van 's morgensvroeg tot 's avonds laat te entertainen en op te vrolijken. Toch kunnen wij niet beloven dat uw kind geen heimwee zal hebben. Erover praten, een dikke knuffel en eens goed uitwenen kan al veel helpen. Naar huis bellen proberen we te vermijden. Wanneer het kinderhart echt overloopt van verdriet, contacteren wij natuurlijk de ouders. Samen met de ouders wordt in dat geval naar een oplossing gezorgd. Vaak helpt het voor het kind om eventjes de stem van mama of papa te horen en zal het kind na een kort gesprekje gerustgesteld zijn, en niet langer naar huis willen.


Kan ik contact opnemen met mijn kind tijdens de kampuren?

Het is niet mogelijk om contact op te nemen met je kind tijdens de kampuren. Bij dringende vragen of zaken kan je ons steeds contacteren via 0497/30 .76 .28 . We luisteren graag hoe wij u kunnen verderhelpen of tussenkomen.


Wat als ik ziek word?

Wanneer je ziek wordt, nemen wij natuurlijk contact op met je ouders en/of gaan we langs bij de dokter.


Bieden jullie de mogelijkheid aan kinderen met autisme om deel te nemen aan een kamp?

Zolang we op voorhand een duidelijk beeld hebben van wat belangrijk is om te weten over uw kind, kan dit zeker en vast. We vragen om contact op te nemen met PANDAvak, zodat we alles goed kunnen doorpraten en bekijken wat er wel of niet mogelijk is op het kamp waar u voor wil inschrijven. We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om mee op kamp te gaan, maar kunnen dit natuurlijk niet garanderen voor elk kind dat extra verzorging of begeleiding nodig heeft.


Moet je voor een kamp vanaf 6 jaar al 6 zijn, of telt het geboortejaar?

In de meeste gevallen tellen we met het geboortejaar. Dit wil zeggen dat, indien uw kind in bv. december6 jaar wordt, hij mee zal kunnen gaan op een kamp dat start vanaf 6 jaar. Op die manier kunnen vriendjes uit dezelfde klas toch ook samen mee op kamp. Let wel op: voor bepaalde activiteiten op bepaalde kampen is de leeftijdsgrens van 6 jaar verplicht bij deelname aan het kamp, dus daar kan het zijn dat je echt 6 jaar moet zijn. Voor alle zekerheid kan je bij twijfel altijd even contact opnemen met ons.


Wat zijn de begin- en einduren van de kampen?

De beginuren staan vermeld bij ieder kamp. Dit kan eventueel nog wijzigen, maar dit is eerder onwaarschijnlijk. Het precieze startuur krijgt u bij de laatste informatie van het kamp waarvoor u ingeschreven heeft. Deze informatie ontvangt u ongeveer een tiental dagen voor aanvang van het kamp. In deze informatiemail zal ook vermeld staan wanneer de kinderen op het einde van het kamp mogen afgehaald worden.


Kunnen mijn mama of papa mij later brengen of vroeger komen halen?

Het is voor jezelf altijd leuker om samen met de anderen te starten en af te sluiten. Probeer dit dan ook te vermijden. Uiteraard zijn er bepaalde gevallen van overmacht, waardoor een kind onmogelijk om het afgesproken uur aanwezig kan zijn, of eerder dient opgehaald te worden. Indien dit echt niet mogelijk is, kan u steeds contact opnemen met ons. We verwijzen jullie graag door naar onderstaande algemene voorwaarde. Een vroegtijdig vertrek of een laattijdige aankomst kunnen in geen geval aanleiding geven tot een eis tot terugbetaling of enig ander recht. Een vroegtijdig vertrek of laattijdige aankomst is enkel toegestaan mits de onderbreking gebeurt om gegronde redenen (bv ziekte, ongeval, sterfgeval in de familie,…), gestaafd met schriftelijk bewijs.


Wie begeleidt mijn kinderen op kamp?

PANDAvak kiest voor monitoren van minimum 18 jaar oud. Onze animatoren worden door ons of door een andere erkende jeugdorganisatie gevormd, zodat we zeker zijn van kwalitatief goede mensen. Het kan zijn dat onze stagiairs (+16) ook op bepaalde kampen meedraaien, maar steeds op kampen waar meerdere 18+ animatoren zijn.Het volledige animatorenteam wordt begeleid en ondersteund door onze kampverantwoordelijke. Hij of zij is het aanspreekpunt bij uitstek voor al jouw vragen en is op kamp steeds te bereiken via 0497/30.76.28.


Mogen jongeren hun gsm meenemen naar een buitenlands kamp?

Voor jongeren die op buitenlands kamp gaan, zijn we flexibel in het meenemen van een gsm op kamp. Er worden wel afspraken gemaakt rond het gebruik ervan (bv. niet gebruiken tijdens activiteiten). PANDAvak is bovendien op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade aan- of verlies van het toestel. PANDvak en haar animatoren/medewerkers kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade, diefstal of verlies.


Hoeveel zakgeld moet ik meenemen ?

Dit hangt uiteraard af van je leeftijd, aan welk kamp je deelneemt en hoeveel mogelijkheden er zijn om iets te kopen. We kunnen hier dus geen vast bedrag op kleven. Het zakgeld wordt bij aanvang van een binnenlands kamp in bewaring gegeven aan de animaitoren. Als we op uitstap gaan, zorgen de animatoren ervoor dat de kinderen wat geld meekrijgen, zodat ze ter plaatse iets kunnen kopen. Voor buitenlandse kampen, mogen de kinderen indien gewenst zelf hun zakgeld bij houden. Dit is uiteraard volledig op eigen verantwoordelijkheid.


Mogen jongens en meisjes op dezelfde kamer slapen?

Alles hangt af van de kamerindeling. We proberen zo veel mogelijk om jongens en meisjes apart te laten slapen. Soms lukt het niet om de kamerindeling zo te organiseren en lossen we dit op door zus/broer of neef/nicht bij elkaar te laten slapen.


Komen er veel kinderen alleen op kamp?

Veel deelnemers komen op kamp met hun broertje/zusje of nemen een vriendje/vriendinnetje mee. Toch zijn er jaarlijks veel kindjes die alleen op kamp komen. Onze animatoren maken er een sport van om kinderen die zonder vriendje op kamp vertrekken, met een heleboel vriendjes naar huis te laten terugkeren.


Worden er foto's gemaakt van mijn kind tijdens de kampen?

Op onze kampen worden er dagelijks foto's genomen. Deze worden op regelmatige basis op de PANDAvakwebsite en de Facebookpagina geplaatst zodat je de kampavonturen vanop afstand kan volgen.Neem zeker contact op met ons per telefoon of mail indien je niet akkoord gaat met de verschijning of het gebruik van bepaalde beelden. We verwijderen dan zo vlug mogelijk de foto('s) van Facebook en van de website. Wanneer je helemaal niet wil dat eender welke foto van jouw zoon of dochter op het wereldwijde web verschijnt, kun je steeds vermelden bij de inschrijving. Uiteraard houden we hier rekening mee.Mijn kind is iets verloren op kamp. Wat kan ik doen?
Verloren voorwerpen worden tijdens het kamp door de animatoren verzameld. Op het einde van het kamp worden alle verloren voorwerpen van die kampweek uitgespreid en tentoongesteld aan de ouders. Vergeet als ouder niet om langs de verloren voorwerpen te passeren. Vaak herkennen kinderen hun eigen kleren niet en hebben ze het oog van mama of papa nodig om al hun verloren voorwerpen te verzamelen. Enkele dagen/weken na het kamp wordt nog een mail gestuurd naar alle deelnemers met een overzicht van de niet afgehaalde verloren voorwerpen. Indien deze niet afgehaald worden, worden deze naar de Kringloopwinkel gebracht. Tip: naamteken de kledij van je kind met naam en achternaam. Zo vinden onze animatoren of de kinderen sneller verloren items terug. Verderraden we ook aan om geen waardevolle spullen mee te geven op kamp.


Hoe kan ik een attest van deelname aanvragen?

U kan een attest van deelname schriftelijk aanvragen bij ons. Gelieve daarbij een aan uzelf gefrankeerde enveloppe toe te voegen, zodat wij het attest naar u kunnen opsturen. Eventueel kunnen we deze inscannen en u terug doormailen

Let op!! Het attest van deelnamewordt vaak gevraagd door bv. mutualiteiten en is iets heel anders dan een fiscaal attest.


Hoe kan ik me opgeven om deel uit te maken van een kookploeg?

Je kan steeds een mailtje sturen naarinfo@pandavak.bevoor meer informatie.


Ik ontvang geen e-mails, hoe kan dat?

Controleer of u bij inschrijving een correct e-mailadres vermeld hebt.. Kijk ook zeker eens je spamfolder na wantmogelijks zijn onze mails daar verzeild geraakt.


Heb je nog een vraagje?

Stuur dan een mailtje naar info@pandavak.be.